Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ing. Stanislav Slovák

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 05.09.1964 ✞ Dátum úmrtia: 12.12.2017

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 15.12.2017 14:00

  1. #

    jaroslav vaček - 14.12.2017

  2. #

    Ivana Cecetovka - 13.12.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil syn, brat, švagor, strýko, kamarát

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v piatok 15. decembra 2017 o 14:00 hod. na novom cintoríne. Telesné pozostatky budú prevezené na spopolnenie.

Parte