Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ing. Ján Kamenský

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 09.11.1949 ✞ Dátum úmrtia: 14.12.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš manžel, otec, brat, švagor

O pohrebe

Parte