Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ing. Cyril Fruš

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 06.05.1928 ✞ Dátum úmrtia: 23.12.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Hricová - 08.12.2021

  2. #

    Ivana Greifova - 27.12.2016

  3. #

    rodina Vasarábová - 27.12.2016

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš manžel, otec, dedo, pradedo, brat

O pohrebe

Parte