Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Igor Baraniak

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.05.1966 ✞ Dátum úmrtia: 15.03.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 20.03.2019 13:30

  1. #

    Strapáč Laco - 08.04.2019

  2. #

    Tibor Schottert - 18.03.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 15. marca 2019 vo veku 52
rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor,
svokor, svat, strýko, priateľ a známy
Igor BARANIAK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 20. marca 2019 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte