Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Zemková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 05.04.1930 ✞ Dátum úmrtia: 08.01.2018

Miesto pohrebu: na cintoríne v Perneku Dátum a čas pohrebu: 12.01.2018 14:45

  1. #

    Ivet - 16.01.2018

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša mama, babka, prababka, praprababka, teta

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v piatok 12. 1. 2018 o 14:45hod. na cintoríne v Perneku. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom kostole.

Parte