Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Trebichalská

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 05.05.2022

Miesto pohrebu: Lukáčovce Dátum a čas pohrebu: 09.05.2022 15:00

  1. #

    Anastázia Suchanová - 09.05.2022

    Úprimnú sústrasť celej rodine

  2. #

    PS Tibor Schottert - 06.05.2022

    V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 5. mája 2022
vo veku 91 rokov zomrela naša milovaná matka, babka, prababka,
svokra, švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa
Helena TREBICHALSKÁ
rod. Ridrichová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Lukáčovciach. Pohreb sa uskutoční 9. mája 2022 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne. Zádušná sv. omša sa začne o 14:00 hodine v kostole Sv. Jána Nepomuckého v Lukáčovciach.

Parte