Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Osuská rod. Klenová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 03.09.1943 ✞ Dátum úmrtia: 30.01.2022

Miesto pohrebu: Stará Turá Dátum a čas pohrebu: 05.02.2022 13:45

 1. #

  Hrúzová Andrea - 02.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 2. #

  Katka - 02.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 3. #

  Lucia Uhrìková - 01.02.2022

 4. #

  Jarmila Sivakova - 01.02.2022

  Úprimnú sústrasť 😰

 5. #

  Marta Polakova - 01.02.2022

 6. #

  rodina Klenová - 01.02.2022

  Uprimnú sústrast celej rodine. Odpočívaj v pokoji.

 7. #

  Danka, dcéra - 01.02.2022

 8. #

  Lucia vnučka - 01.02.2022

  Odpočívaj v pokoji babinka naša milovaná

 9. #

  Jana Bratkova - 01.02.2022

 10. #

  Erika Hlavata - 01.02.2022

  Príjmite moju úprimnú sústrasť.

 11. #

  ecker - 01.02.2022

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v sobotu 05 februára 2022 o 13:45 hodine na cintoríne v Studienke. Zádušná svätá omša bude o 13:00 hodine v miestnom kostole.

Parte