Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Mišáková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 08.07.1938 ✞ Dátum úmrtia: 17.02.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 20.02.2019 13:30

  1. #

    Tibor Schottert - 18.02.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 17. februára 2019 vo veku 80 rokov zomrela naša milovaná manželka, mama, babka, prababka, švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa Helena MIŠÁKOVÁ rod.Hrnčárová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 20. februára 2019 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte