Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Lepiejza

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.09.1927 ✞ Dátum úmrtia: 16.04.2018

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 18.04.2018 11:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša milovaná matka, babka, prababka, praprababka, svokra

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v stredu 18. apríla 2018 o 11:00 hod. na novom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 10:00 hod. v dolnom kostole.

Parte