Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Kakalíková rod. Brejchová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.11.1958 ✞ Dátum úmrtia: 05.11.2017

Miesto pohrebu: na cintoríne v Jakubove Dátum a čas pohrebu: 08.11.2017 15:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša manželka, matka, babka, sestra, švagriná, teta, krstná mama, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v stredu 8.novembra 2017 o 15:00 hod. na cintoríne v Jakubove . Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom kostole.

Parte