Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Hanzlíková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 06.11.1930 ✞ Dátum úmrtia: 08.04.2018

Miesto pohrebu: na starom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 13.04.2018 13:45

  1. #

    p.Uhrincova - 11.04.2018

  2. #

    Kohútova Draha - 11.04.2018

    Těžko se mi hledají slova nad odchodem vaší maminky

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka, sestra, teta, krstná mama, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v piatok 13. apríla 2018 o 13:45 hod. na starom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 13:00 hod. v dolnom kostole.

Parte