Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

HELENA CIGÁNEKOVÁ

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 03.08.1926 ✞ Dátum úmrtia: 16.10.2023

Miesto pohrebu: Lakšárska Nová Ves Dátum a čas pohrebu: 20.10.2023 16:45

  1. #

    ecker - 17.10.2023

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v piatok 20.10.2023 o 16:45 hod. v Lakšárskej Novej Vsi. Zádušná sv. omša bude o 16:00 hod. v miestnom kostole.

Parte