Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Babačová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 19.03.2021

Miesto pohrebu: Horné Otrokovce Dátum a čas pohrebu: 24.03.2021 13:00

 1. #

  Lívia Ondrejková - 25.03.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 2. #

  Zdenka Lesayová - 22.03.2021

  Drahá Helenka, hoci sme boli iba priatelia, cítili sme sa ako Vaša rodina. Spi sladko plná lásky a dobroty... Úprimnú sústrasť celej rodine.

 3. #

  PS Tibor Schottert - 22.03.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 19. marca 2021  vo veku 91 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, praprababka, sestra, švagriná, svokra, svatka, teta, priateľka a známa

Helena BABAČOVÁ

rod. Pavlíková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Horných Otrokovciach. Pohreb sa uskutoční 24. marca 2021 o 13:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku

Parte