Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Gustáv Baláž

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 23.02.1942 ✞ Dátum úmrtia: 19.02.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko, svokor

O pohrebe

Parte