Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

František Sloboda

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 29.03.1929 ✞ Dátum úmrtia: 20.09.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 23.09.2017 11:45

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil krstný otec, švagor, strýko

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v sobotu 23. septembra 2017 o 11:45 hod. na cintoríne v Gajaroch. Zádušná sv. omša bude o 11:00 hod. v miestnom kostole.

Parte