Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

František Šíra

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.03.1957 ✞ Dátum úmrtia: 18.11.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

 1. #

  Maria Nemethova - 24.11.2016

 2. #

  rod.Šmelcerová - 23.11.2016

  Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo nám vzal... Zostanú iba spomienky navždy a v srdci veľký žiaľ.... ...Nezabudneme ...

 3. #

  KAššOVA - 22.11.2016

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, brat, švagor, strýko, zať

O pohrebe

Parte