Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

František Pejša

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 08.01.1939 ✞ Dátum úmrtia: 11.12.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    jozef - 05.06.2019

  2. #

    rodina Vasarábová - 13.12.2016

  3. #

    Romana Koblasová - 13.12.2016

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš manžel, otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

Parte