Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Eva Brimichová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 02.12.1943 ✞ Dátum úmrtia: 01.02.2022

Miesto pohrebu: Malacky - Starý cintorín Dátum a čas pohrebu: 07.02.2022 15:00

 1. #

  rodina Dobrovodská - 06.02.2022

  Príjmite našu úprimnú sústrasť. Odpočinutie večné daj jej, Pane...

 2. #

  rodina Chalupová - 04.02.2022

  Uprimnú sústrasť celej rodine.

 3. #

  Annetta - 04.02.2022

  Odpočívate v pokoji a spite sladko pani učiteľka. Úprimnú sústrasť rodine. Annetta Hastíková s maminkou.

 4. #
 5. #

  Rodina Karola Žilaveho - 03.02.2022

  Uprimnu sustrast

 6. #

  Oľga Dirnbergerová - 03.02.2022

  Úprimnú sústrasť. Odpočívajte v pokoji pani učiteľka, som rada, že ste ma učili a ja som Vás poznala.

 7. #

  Tatjana Havlíková - 03.02.2022

  Budeme spomínať vždy s láskou, úctou a vďakou. Za kolektív prvej triedy, ktorú ste v Levároch učili (VI.A) Táňa Havlíková -Trajlínková

 8. #

  Eva Zilava, Anna kamenistA - 03.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 9. #

  Marián Haffner - 03.02.2022

  Odpočívajte v pokoji p.učiteľka

 10. #

  eva partlova - 03.02.2022

  Odpočívajte v pokoji moja najmilšia p.učitelka.

 11. #

  Rod. Dávidová - 02.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 12. #

  Rod. Beitlová - 02.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. 🖤

 13. #

  Rodina Ftáčniková - 02.02.2022

  Úprimnú sústrasť a ďakujeme za vašu lásku k ľuďom 🖤

 14. #

  Marta Polakova - 02.02.2022

 15. #

  Anna Zubkova, Ing. - 02.02.2022

  Úprimnú sústrasť! Boli ste moja obľúbená p. učiteľka z čias pôsobenia vo V. Levaroch. Odpocivajte v pokoji!

 16. #

  Jarmila Sivakova - 02.02.2022

  Úprimnú sústrasť rodine 😰

 17. #

  ecker - 02.02.2022

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v pondelok 7. februára 2022 o 15:00 hodine na starom cintoríne v Malackách.

Parte