Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Eva Augustovičová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.12.1945 ✞ Dátum úmrtia: 10.10.2016

Miesto pohrebu: Starý cintorín, Cintorín, Ul. 1. mája, Malacky Dátum a čas pohrebu: 14.10.2016 14:45

  1. #

    Jarmila - 03.11.2016

  2. #

    Mária - 26.10.2016

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá mama, babka, sestra, švagriná, teta, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime na starom cintoríne v Malackách.Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v dolnom kostole.

Parte