Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Emília Reháková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 30.04.1938 ✞ Dátum úmrtia: 21.02.2018

Miesto pohrebu: na cintoríne v Plaveckom Štvrtku Dátum a čas pohrebu: 25.02.2018 15:30

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša maminka, babka, prababka, sestra, švagriná, teta, krstná mama, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v nedeľu 25. februára 2018 o 15:30 hod. na cintoríne v Plaveckom Štvrtku. Zádušná sv. omša bude o 15:00 hod. v miestnom kostole.

Parte