Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Emília Blažíčková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 08.01.1920 ✞ Dátum úmrtia: 08.10.2016

Miesto pohrebu: Starý cintorín, Cintorín, Ul. 1. mája, Malacky Dátum a čas pohrebu: 12.10.2016 14:45

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá mama, babka, prababka, švagriná, teta, svokra

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime na starom cintoríne v Malackách.Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. na starom cintoríne v Malackách.

Parte