Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Emil Varačka

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 11.04.1938 ✞ Dátum úmrtia: 21.07.2020

Miesto pohrebu: Horné Otrokovce, Horné Otrokovce, 92062, Horné Otrokovce Dátum a čas pohrebu: 23.07.2020 14:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. júla 2020
vo veku 82 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, švagor,
strýko, priateľ a známy
Emil VARAČKA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Horných Otrokovciach.Pohreb sa bude konať dňa 23. júla 2020 po zádušnej svätej omši,ktorá sa uskutoční o 14:00 hodine v kostole sv. Imrichav Horných Otrokovciach.

Parte