Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ing. Emil Šejirman

Miesto narodenia: Dubovica Dátum narodenia: 30.10.1955 ✞ Dátum úmrtia: 14.04.2021

Miesto pohrebu: Lipany nový cinotrín Dátum a čas pohrebu: 19.04.2021 10:00

 1. #

  Ludmila Balažová - 19.05.2021

 2. #

  Ludmila Balažová - 19.05.2021

 3. #

  Ludmila Balažová /Baňasová// - 26.04.2021

  úprimnú sústasť

 4. #

  Ing.Emil šEJIRMAN - 26.04.2021

  úPRIMNú SúSTRASť

 5. #

  Rodina Švačová - 21.04.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodinke a svetlo večne nech mu svieti.

 6. #

  Anna Triscikova - 19.04.2021

  Úprimnu sustrast celej rodinke.

 7. #

  Julia - 19.04.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodinke

 8. #

  Milan Poklemba - 19.04.2021

  Úprimnú sústrasť rodine. Tebe Emilko vďaka za Tvoju precíznu spoluprácu. Pán časov nech Ťa odmení večným životom.

 9. #

  Rod.Pavelová - 18.04.2021

  Úprimnú sústrasť

 10. #
 11. #

  Anna Sekerakova - 18.04.2021

  Úprimnú sústrasť rodinke

 12. #

  Ján Baňas - 18.04.2021

  Odpočivaj v pokoji. Úprimnú sústrasť celej rodine.

 13. #

  Rodina Timcova - 17.04.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodinke.

 14. #

  Anton Kanuščák s manželkou - 17.04.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 15. #

  Katka - 16.04.2021

  Uprimnú sústrasť celej rodine

 16. #

  Judita Andraščíková - 16.04.2021

  R. I. P 🙏🙏🙏

 17. #

  Renata - 16.04.2021

  Úprimnú sústrasť !

 18. #

  Albína a Milan Novickí - 16.04.2021

  Úprimnú sústrasť rodine.

 19. #
 20. #

  Marta Kravcová - 16.04.2021

  Z hĺbky srdca vyjadrujem celej rodine úprimnú sústrasť.Nech mu je Pán milostivý.Odpočivaj v pokoji.

 21. #

  Adrián Kruľák - 16.04.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine...

 22. #

  Maria Pribulova - 16.04.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine

 23. #

  Monika D - 16.04.2021

 24. #

  Milan Novicky - 16.04.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodziňe . . .

 25. #

  Dobrovičová Hanka - 16.04.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 26. #
 27. #

  Edita s rodinou - 16.04.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 28. #
 29. #

  Michaela Majtnerová - 16.04.2021

  Úprimnú sústrasť. Nech odpočíva v pokoji!

 30. #

  Ladislav O - 16.04.2021

  R.I.P. URIMNU SUSTRAST RODINE

 31. #

  Gabriel Šurin - 16.04.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine odpočivaj v pokoji

 32. #

  Irena Andraščiková Šejirmanová - 15.04.2021

  Odpočivaj v pokoji.Uprimnú sústrasť celej rodine

 33. #

  Lenka - 15.04.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine vyjadruje rodina Michala Miženka.

 34. #

  Monika - 15.04.2021

  Odpočinutie večné daj mu o Pane a svetlo večné nech mu svieti.

 35. #

  Rodina Kordiaková - 15.04.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodinke

 36. #

  Fiamčikoví - 15.04.2021

  Pane,daj mu večné odpočinutie

 37. #

  Rodina J Cupraka - 15.04.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine Nech ho náš prijme k sebe

 38. #

  Hela Timčová - 15.04.2021

 39. #

  Peter Kandráč - 15.04.2021

  V mene Pohrebníctva Kandráč nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj v pokoji.

O pohrebe

Parte