Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Elena Fabianová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 24.09.1942 ✞ Dátum úmrtia: 11.04.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    r. Konczová - 28.10.2018

  2. #

    r. Kašubova - 12.04.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša milovaná manželka, matka, babka, prababka, sestra, krstná mama, švagriná, teta, svokra

O pohrebe

Parte