Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Dušan Lazar

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 05.07.1954 ✞ Dátum úmrtia: 25.08.2023

Miesto pohrebu: Bratislava - Marianum Dátum a čas pohrebu: 30.08.2023 13:15

  1. #

    Štefan a Anna Tesarovic - 25.08.2023

    Úprimnú sústrasť celej rodine nech odpočíva v pokoji.

  2. #

    ecker - 25.08.2023

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v stredu 30.08.2023 o 13:15 hodine v Bratislavskom krematóriu.

Parte