Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Cecília Danihelová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 17.10.1956 ✞ Dátum úmrtia: 19.10.2017

Miesto pohrebu: na starom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 24.10.2017 14:00

  1. #

    Pavlina Dunarova - 20.04.2021

    😞😭

  2. #

    Štefan Dunár - 15.01.2021

    Ľubime ťa

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, sestra, teta, krstná mama, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v pondelok 23.októbra 2017 o 14:00 hod. na starom cintoríne v Malackách.

Parte