Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Cecília Blažíčková rod. Kordošová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 22.12.1919 ✞ Dátum úmrtia: 28.07.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka, teta, krstná mama

O pohrebe

Parte