Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Branko Bernát

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 08.08.1946 ✞ Dátum úmrtia: 27.02.2018

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 05.03.2018 16:00

 1. #

  Svetlana - 19.06.2023

 2. #

  Svetlana - 12.06.2023

 3. #

  Svetlana - 06.02.2023

 4. #
 5. #

  Svetlana Ftorková - 23.02.2020

 6. #

  Sonicka - 20.01.2020

 7. #

  Andrea Zemánková - 06.03.2018

  Ujo Bránkou, odpočívaj v pokoji...

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v pondelok 5. marca 2018 o 16:00 hod, na novom cintoríne. Telesné pozostatky budú prevezené na spopolnenie.

Parte