Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Božena Šteffeková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 03.10.1947 ✞ Dátum úmrtia: 12.06.2021

Miesto pohrebu: Malacky - Nový cintorín Dátum a čas pohrebu: 16.06.2021 16:30

  1. #

    Olívia Rigottiová - 15.06.2021

    Odpočívaj v pokoji

  2. #

    ecker - 14.06.2021

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v stredu 16. júna 2021 16:30 hodine na novom cintoríne v Malackách.

Parte