Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Božena Komorníková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.11.1929 ✞ Dátum úmrtia: 04.04.2018

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 07.04.2018 13:00

  1. #

    rod.Masarykova - 13.04.2018

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša milovaná matka, babka, prababka, teta, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v sobotu 7. apríla 2018 o 13:00 hod. na novom cintoríne v Malackách.

Parte