Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Augustín Havlík

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 14.02.1945 ✞ Dátum úmrtia: 02.11.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 07.11.2016 14:45

  1. #

    Rodina Greifova - 05.11.2016

  2. #

    Ivana Greifova - 05.11.2016

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec. dedo, brat, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime na starom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v dolnom kostole.

Parte