Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Antonia Reinmold

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 14.06.1926 ✞ Dátum úmrtia: 21.05.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    rod. Sokolová - 25.05.2020

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka, švagriná, teta, svokra, svatka

O pohrebe

Parte