Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anton Kočiš

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 16.01.1934 ✞ Dátum úmrtia: 03.03.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Rod. Jahodová - 23.03.2017

  2. #

    rod. Padyšáková - 08.03.2017

    Posledné zbohom praje Margita Padyšáková s rodinou

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, starý otec, prastarý otec, švagor, strýko

O pohrebe

Parte