Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Vendlerová rod. Temerová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 10.09.1948 ✞ Dátum úmrtia: 21.07.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Braňo O.. s rodinou - 26.07.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, sestra, švagriná, teta

O pohrebe

Parte