Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Vajčiová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.04.1920 ✞ Dátum úmrtia: 18.12.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 21.12.2018 13:30

  1. #

    PS - 19.12.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 18. decembra 2018 vo veku 98 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, svokra krstná mama, teta, priateľka a známa Anna VAJČIOVÁ rod.Vachanová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 21. decembra 2018 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte