Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Moravčíková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 27.01.1943 ✞ Dátum úmrtia: 12.11.2021

Miesto pohrebu: Jakubov Dátum a čas pohrebu: 17.11.2021 13:45

 1. #

  Kamila sestrienkova - 28.03.2022

 2. #

  Rodina Mináriková - 15.11.2021

 3. #

  Eva Mošovská - 15.11.2021

  Úprimnú sústrasť 🙏

 4. #

  Marta - 15.11.2021

 5. #

  Daniela - 15.11.2021

  Odpočívaj v pokoji

 6. #

  ecker - 15.11.2021

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v stredu 17. novembra 2021 o 13:45 hodine na cintoríne v Jakubove. Zádušná svätá omša bude o 13:00 hodine v miestnom kostole.

Parte