Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Lončeková rod. Ručkayová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 17.09.1937 ✞ Dátum úmrtia: 26.12.2017

Miesto pohrebu: na cintoríne v Kostolišti Dátum a čas pohrebu: 29.12.2017 13:45

  1. #

    rod. Jursová - 22.01.2018

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša matka, babka, prababka, teta

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v piatok 29.decembra 2017 o 13:45 hod. na cintoríne v Kostolišti . Zádušná sv. omša bude o 13:00 hod. v miestnom kostole

Parte