Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Kovárová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 17.12.1923 ✞ Dátum úmrtia: 24.04.2021

Miesto pohrebu: Stupava Dátum a čas pohrebu: 03.05.2021 14:00

 1. #

  Pavel Adamovič s rodinou - 01.05.2021

  Nech dobrotivý a milosrdný Pán Boh vás poteší vo vašom hlbokom žiali nad odchodom vašej milovanej blízkej príbuznej a nech je vám posilou vo vašej samote, kým sa s ňou spolu stretnete vo večnosti. Vyjadrujeme vám svoju úprimnú sústrasť a modlíme sa za spásu jej duše.

 2. #

  Tomáš Hrebeň - 26.04.2021

  Úprimnú sústrasť

 3. #

  ecker - 26.04.2021

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime o 14:00 hodine na novom cintoríne v Stupave. Zádušná svätá omša bude o 13:00 hodine v kostole svätého Štefana v Stupave.

Parte