Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Jánošíková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 23.06.1928 ✞ Dátum úmrtia: 30.10.2016

Miesto pohrebu: Nový cintorín, Nový cintorín, Cesta mládeže, Malacky Dátum a čas pohrebu: 03.11.2016 12:45

  1. #

    Sylvia s rodinou - 04.11.2016

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá mama, starenka, prastarenka, sestra, švagriná, teta, svokra

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime na novom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 12:00 hod. v dolnom kostole.

Parte