Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Hruštinárová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 17.12.1932 ✞ Dátum úmrtia: 02.11.2018

Miesto pohrebu: Navštívenia Panny Márie, Podhorie, Banská Štiavnica Dátum a čas pohrebu: 06.11.2018 14:00

  1. #

    Marian - 04.11.2018

  2. #

    Pohrebníctvo Cháron - 04.11.2018

    Úprimnú sústrasť od všetkých zamestnancov pohrebnícta smútiacej rodine.

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Rímskokatolícka rozlúčka s Anno Hruštinárovou sa uskutoční v Obci podhorie s omšou kde bude následne uložená k večnému odpočinku na miestnom cintoríne.

Parte