Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Hrabajová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.04.1938 ✞ Dátum úmrtia: 22.12.2018

Miesto pohrebu: na cintoríne v Gajaroch Dátum a čas pohrebu: 28.12.2018 14:00

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v piatok 28. decembra 2018 o 14:00hod. na cintoríne v Gajaroch.

Parte