Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Havlíková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 15.07.1927 ✞ Dátum úmrtia: 03.10.2021

Miesto pohrebu: Malacky - Starý cintorín Dátum a čas pohrebu: 08.10.2021 14:45

 1. #

  Helena siekelova - 08.10.2021

 2. #

  rod. Osuská - 07.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 3. #

  Húšková - 07.10.2021

  úprimnú sústrasť

 4. #

  Tomšovci - 06.10.2021

  Úprimnú sústrasť všetkým. S láskou my a deti

 5. #

  Jozef a Oľga Benkovič - 05.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine a známym. Nech odpočíva v pokoji. 🖤 🖤 🖤

 6. #

  Alena Osuská - 05.10.2021

  úprimnú sústrasť celej rodine

 7. #

  Elena Hallonová - 05.10.2021

  Úprimnú sústrasť

 8. #

  Marián Blažek - 05.10.2021

 9. #

  Jan Krivda - 05.10.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine.

 10. #

  Stanislav Novosadek - 05.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 11. #

  Ružena Sedláková - 04.10.2021

 12. #

  Anna Greifova - 04.10.2021

  V mene pozostalých veľmi pekne ďakujem všetkým za kondolencie

 13. #

  Oľga Blažíčková - 04.10.2021

  Úprimnú sústrasť

 14. #

  Jozef a Oľga Benkovič - 04.10.2021

  Úprimnú sústrasť rodine a blízkym...

 15. #

  Lujza Kučerová s rod. - 04.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 16. #

  rod. Stískalová - 04.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 17. #

  Marika a Dušan Lovišekovci - 04.10.2021

  Vyslovujeme úprimnú sústrasť celej rodine. Odpočinutie večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti.

 18. #

  rod. Vladimíra Matúška - 04.10.2021

  Veľa sily na prekonanie toho jediného, čo nemôžeme nikdy zmeniť. Prijmite našu úprimnú sústrasť.

 19. #

  rod. Matúšková - 04.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 20. #

  ecker - 04.10.2021

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v piatok 08. 10. 2021 o 14:45 hodine na starom cintoríne v Malackách. Zádušná svätá omša bude o 14:00 hodine v dolnom kostole.

Parte