Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Balážová rod. Danihelová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 07.04.1944 ✞ Dátum úmrtia: 29.04.2022

Miesto pohrebu: Rohožník Dátum a čas pohrebu: 03.05.2022 11:00

 1. #

  Hana - 28.05.2022

  Starenko chýbaš mi nikdy na teba nezabudnem navždy ❤️nech ti je zem ľahká

 2. #

  Michaela - 03.05.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 3. #

  Blaško Peter - 02.05.2022

 4. #

  Irena - 02.05.2022

  Nech vám je zem lahká

 5. #

  ecker - 02.05.2022

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v utorok 03. mája 2022 o 11:00 hodine na cintoríne v Rohožníku.

Parte