Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anastázia Bartalská

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.09.1926 ✞ Dátum úmrtia: 12.04.2021

Miesto pohrebu: Plavecký Štvrtok Dátum a čas pohrebu: -

  1. #

    Olívia Rigottiová - 23.04.2021

    úprimnú sústrať celej rodine

  2. #

    ecker - 21.04.2021

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v úzkom kruhu rodiny na cintoríne v Plaveckom Štvrtku.

Parte