Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Alžbeta Vrábľová

Miesto narodenia: Lipany Dátum narodenia: 29.10.1938 ✞ Dátum úmrtia: 12.10.2021

Miesto pohrebu: Lipany Starý cintorín Dátum a čas pohrebu: 14.10.2021 14:00

 1. #

  Monika Švecova - 17.10.2021

  Odpočívaj v pokoji.Uprimnü sústrasť celej rodinke.

 2. #

  Kolegyňa Magda s rodinou - 17.10.2021

  Odpočívaj v pokoji Betka. Úprimnú sústrasť rodine.

 3. #

  Maria - 15.10.2021

  Odpocivajte v pokoji

 4. #

  Anna Sejirmanova - 15.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodinke

 5. #

  Rodina Dinisova - 14.10.2021

  Úprimnú sústrasť rodine. Odpočinutie večne daj jej o Pane a svetlo večne nech jej svieti.

 6. #

  Ján a Mária Pavlinskí - 14.10.2021

  R.I.P.🙏...rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť

 7. #

  Marta Kravcová - 13.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 8. #

  KATKA - 13.10.2021

  Úprimnú sústrasť rodine..

 9. #

  danko - 13.10.2021

 10. #

  Dobrovičová Hanka, teta Smreková, Janko Smrek - 12.10.2021

  Úprimnú sústrasť príbuzným, nech odpočíva vo svätom pokoji

 11. #

  rod. Pavla Janiča z Košíc - 12.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 12. #

  Gabriela a Peter Janičovci - 12.10.2021

  Prajeme úprimnú sústrasť.

 13. #

  Zakutanska rodina - 12.10.2021

  Odpocivajte v pokoji

 14. #

  LADISLAV - 12.10.2021

  R.I.P.TETA ODPOCIVAJTE V POKOJI UPRIMNU SUSTRAST RODINE A ZNAMYM!!!

 15. #

  Stano Janic - 12.10.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine.

 16. #

  Sekeráková Milka - 12.10.2021

  Úprimnú sústrasť. Nech odpočíva v pokoji

 17. #

  Milan Novický s rod. - 12.10.2021

  Prijmite od nás úprimnú sústrasť.Nech odpočíva v pokoji.

 18. #

  Helena - 12.10.2021

  Úprimne sústrasť. Odpočinutie Večné daj jej o Pane a svetlo Večné nech jej svieti 😪😪😪

 19. #

  Rod. Sontagová - 12.10.2021

  Úprimnú sústrasť rodine. Nech odpočíva v pokoji 🙏

 20. #

  rod. Urbanová - 12.10.2021

  Odpočinutie večné daj jej Pane. Úprimnú sústrasť rodine.

 21. #

  Klembarova Kristína - 12.10.2021

  Odpočinutie večné daj jej o Pane a svetlo večné nech jej svieti.Rodine prajem úprimnú sústrasť.

 22. #

  Peter Kandráč - 12.10.2021

  V mene Pohrebníctva Kandráč nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj v pokoji.

O pohrebe

Parte