Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Alexej Malár

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 09.08.2021

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 11.08.2021 15:00

 1. #

  Roman Bartoš Otec - 23.08.2021

  Úprimnú sústrasť

 2. #

  Beáta Vavrincova. - 23.08.2021

  Úprimnú sústrasť.

 3. #

  Mária Bartošová - 23.08.2021

  Úprimnú sústrasť

 4. #

  Rod. Malíková - 12.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine, nech odpočíva v Božom náručí!

 5. #

  Rodina Halásová - 11.08.2021

  Uprimnu sustrast

 6. #

  Elena Bardiovska - 11.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine,nech odpočíva v pokoji

 7. #

  rodina Vavríková - 11.08.2021

  Úprimnú sústrasť

 8. #

  rodina Munkova - 11.08.2021

 9. #

  Marta Spálová - 11.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 10. #

  Oľga Moravanská - 10.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 11. #

  Mária Vacková s dcérou - 10.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 12. #

  rod. Ernstová - 10.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 13. #

  Mária Strapkova - 10.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodinke.

 14. #

  Pusova Pavlina - 10.08.2021

  Uprimnu sústrasť celej rodine

 15. #

  Jozef Rácik - 10.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 16. #

  rod.Bardáčová - 10.08.2021

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 17. #

  Veronika Malárová - 10.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 18. #

  PS Tibor Schottert - 10.08.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 9. augusta 2021

vo veku 91 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko,

brat, švagor, krstný otec, strýko, priateľ a známy

Alexej MALÁR

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa uskutoční 11. augusta 2021 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hodine vo Františkánskom kostole Všetkých Svätých

Parte