Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Alexander Rázga

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 03.08.1926 ✞ Dátum úmrtia: 27.12.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, dedo, švagor, strýko

O pohrebe

Parte