Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Adam Hafera

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 27.04.1923 ✞ Dátum úmrtia: 10.09.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš manžel, otec, starý otec, prastarý otec, brat, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

Parte