Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

Zoradiť podľa:

Zosnulí

#

Anna Gajdošová rod. Očenášová

Miesto pohrebu

Lipany Dom smútku

Dátum úmrtia

16.01.1939 - 21.10.2020

#

Eva Vargová

Miesto pohrebu

Lipany Cintorín Petrovenec

Dátum úmrtia

29.10.1957 - 08.10.2020

#

Mária Kovaľová

Miesto pohrebu

Brezovička Kostol sv. Martina z Tours

Dátum úmrtia

26.04.1940 - 04.10.2020

#

Emil Labaš

Miesto pohrebu

Pusté Pole Kostol Ružencovej Panny Márie

Dátum úmrtia

10.11.1951 - 03.10.2020

#

Judita Tejbusová

Miesto pohrebu

Lipany Starý cintorín

Dátum úmrtia

31.03.1933 - 30.09.2020

#

Anna Ľašová

Miesto pohrebu

Bajerovce cintorín

Dátum úmrtia

06.12.1945 - 26.09.2020

#

Andrej Pinka

Miesto pohrebu

Kamenica Kostol Všetkých Svätých

Dátum úmrtia

05.07.1939 - 25.09.2020

#

Mikuláš Vrábeľ

Miesto pohrebu

Čirč Gréckokatolícky chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne

Dátum úmrtia

19.03.1936 - 25.09.2020

#

Anton Šoltys

Miesto pohrebu

Ďačov Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Dátum úmrtia

11.05.1943 - 25.09.2020

#

Tibor Lukáčik

Miesto pohrebu

Lipany Dom smútku

Dátum úmrtia

15.05.1942 - 02.09.2020

#

Ján Kaperák

Miesto pohrebu

Krásna Lúka Dom smútku

Dátum úmrtia

04.05.1968 - 21.08.2020

#

Andrej Slota

Miesto pohrebu

Pečovská Nová Ves Kostol sv. Ondreja

Dátum úmrtia

29.10.1918 - 18.08.2020

#

Veronika Tomčíková

Miesto pohrebu

Brezovička Kostol sv. Martina z Tours

Dátum úmrtia

18.01.1945 - 16.08.2020

#

Anna Dvorščáková

Miesto pohrebu

Červenica pri Sabinove, Kostol sv. Martina z Tours

Dátum úmrtia

10.03.1932 - 14.08.2020

#

PaeDr. Jana Hovančíková

Miesto pohrebu

Šarišské Dravce Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Dátum úmrtia

27.06.1969 - 07.08.2020

#

Jaroslav Varga

Miesto pohrebu

Lipany Dom smútku

Dátum úmrtia

11.07.1951 - 07.08.2020

#

Veronika Čižmárová

Miesto pohrebu

Poloma Kostol Najsvätejšej Trojice

Dátum úmrtia

11.11.1936 - 05.08.2020

#

Michal Šima

Miesto pohrebu

Čirč Gréckokatolícky chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne

Dátum úmrtia

01.10.1928 - 04.08.2020